Mateřská škola Bakov nad Jizerou

Naše velké a malé projekty.

08. 03. 2023
Naše velké i malé projekty pro děti

Velkými projekty myslíme získané dotace pro naši školku od společnosti Škoda Auto Nadační fond a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Evropská unie.

V rámci výzvy Národního plánu obnovy naše škola získala 113 600,- Kč na digitalizaci, kterou budeme rozvíjet informativní myšlení a digitální kompetence dětí. Do tříd byly zakoupeny notebooky, tablet, digitální mikroskop a magnetické stavebnice, které podporují digitální myšlení a rozvoj dětí v oblastech informatiky. Pomůcky jako 3D pero a chytré pero pak bude rozvíjet u dětí kreativitu a představivost. Didaktické hry, které souvisí s předmatematickými představami, logickým myšlením, podporují děti v dalších oblastech. Atraktivní jsou robotické hračky a hračky na programování. Včelka Bee-bot a robot Zigy-boot učí děti prvotnímu programování.

V rámci výzvy Šablony Operačního programu Jan Amos Komenský byla v loňském roce podána žádost a získána dotace 814 000,-Kč. Projekt naší školky s názvem Společně hrou za poznáním bude realizován do konce roku 2024. Díky němu se zapojíme do podpory jazykové výchovy dětí s odlišným mateřským jazykem, nabídneme různé formy a metody inovativního vzdělávání v průběhu výchovně vzdělávacího procesu. Personální podpora školní asistent bude nápomocna při vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Proběhne sdílení zkušeností v hostitelské mateřské škole a dále mají pedagogové možnost vzdělávat se ve zvolené oblasti.

V rámci dotační výzvy společnosti Škoda auto Nadační fond jsme získali již v loňském roce 80 000,-Kč na didaktické hry a pomůcky, dětskou a odbornou literaturu nejen pro děti z Ukrajiny. Projektem Naši noví kamarádi vytvoříme vhodné a přínosné sociální, emoční a materiální prostředí pro snadnější adaptaci a zapojení dětí uprchlíků z Ukrajiny do stávajícího kolektivu mateřské školy a přispějeme tak tvorbě společenství zdravých vztahů. Projekt nám napomůže k všestrannému rozvoji těchto dětí. V neposlední řadě se zaměříme na podporu jazykových schopností a dovedností dětí s odlišným mateřským jazykem. Pomoc a vyjádření solidarity pro konkrétní dítě zajistíme také finančním příspěvkem na celodenní stravování v mateřské škole. Projekt je ve fázi realizace.

Malými projekty myslíme projekty v jednotlivých třídách. Byl to Den s ptáčky, Pohybový den v sokolovně, Bílý den, Den v ledovém království. Vždy jsou pro děti připraveny různé tradiční i netradiční úkoly, hry a cvičení. Povídání v komunitním kruhu je spojeno s tématem a rozvíjí u dětí řečové schopnosti, umění naslouchat a vnímat slova kamarádů. Návštěva sokolovny potěší všechny malé i velké sportovce, velký prostor vybízí k procvičení lokomočních pohybů, cvičení na různém nářadí a s náčiním. Projekty se uskutečňují i díky spolupráci s rodiči, kteří dětem připravují různé kostýmy, obleky, pomůcky, hračky a další potřebné věci.

Přesto, že to jsou menší projekty, jsou pro děti velmi přínosné a můžeme říci, že také velké. Velké svým prožitkem, radostí a přínosem pro jednotlivé děti.

Prezentace

Náš školni rok ke stažení zde

Den ve školce ke stažení zde

Upozornění: prezentace jsou v MS PowerPoint ve velké velikosti (96MB a 25MB)

Aktuality

02. 12. 2023

Co nás čeká?
[ Více zde ... ]

23. 10. 2023

Podzimní prázdniny
[ Více zde ... ]

Náhodné foto
Realizace: Bogobanga - práce Mladá Boleslav - Boleslavan