Mateřská škola Bakov nad Jizerou

První dny ve školce.

16. 09. 2014
Vítáme Vás ve školce plné pohody, pohybu, radosti a zábavy.
Po prázdninách jsme se všichni sešli v naší školce, už jsme se moc těšili. Kromě stávajících dětiček přibyla do našich řad spousta nových kamarádů a usměvavých tvářiček, které tímto v naší školce vítáme. Pro nově příchozí děti jsme nabízeli a doporučovali postupnou adaptaci, jejíž délka byla individuální. Zpočátku si děti zvykaly na prostředí mateřské školy společně s rodiči. Doba odloučení se postupně prodlužovala, vždy tak, aby v dětech nepřevládly negativní pocity. Snažili jsme se, aby tvořící se vztah dětí a učitelky byl přátelský, založený nejen na respektování pravidel soužití dětí v heterogenních skupinách, tedy vzájemné pomoci, respektování mladšího, ohleduplnosti, ale i na jasně a srozumitelně vydávaných pokynech učitelkou, které vedou k dodržení určitého řádu a zároveň i pocitu bezpečí v třídním kolektivu. Na začátku školního roku děti prožívaly mnoho nových situací, proto jsme se zaměřili na hry, které pomohly dětem počáteční těžkosti překonat a šťastně a úspěšně se sžít s novým prostředím a také jsme se snažili probudit důvěru k sobě i ostatním. Zbyl nám také čas na vyprávění si o prázdninách, co nového a hezkého jsme zažili, jaká nová místa jsme poznali. I letos mají paní učitelky na celý rok připraveno pro děti mnoho zajímavých projektů, akcí, výletů, zábavy a překvapení. V jednotlivých třídách jsou pro děti připraveny kvalitní třídní vzdělávací programy, které budou inspirovat k tvořivosti, touze po objevování, k pocitu sounáležitosti s kamarády, s místem, ve kterém žijeme.

Při práci s dětmi vycházíme z následující filozofie: ,,Vlídné, bezpečné a podnětné prostředí mateřské školy a aktivní spolupráce s rodinou jsou základem pro zdravé a radostné dětství.“
Snažíme se o naplňování těchto cílů:
• Vytvářet prostředí s dostatkem přiměřených podnětů k všestrannému rozvoji dítěte
• Upřednostňovat hru jako nejpřirozenější aktivitu dítěte předškolního věku
• Doplňovat rodinnou výchovu a aktivně spolupracovat s rodiči
• Vést děti k získávání poznatků na základě prožitku
• Vytvářet v dětech vstřícný a pozitivní vztah k sobě navzájem, k přírodě, k okolnímu světu

Přejeme všem, kteří jsou součástí naší školky, zaměstnancům, rodičům a hlavně dětem, aby zažívali po celý školní rok hodně pozitivních pocitů, radost a úspěch. Vás, vážení rodiče, co nejsrdečněji zveme ke spolupráci.

Kolektiv mateřské školy.

Prezentace

Náš školni rok ke stažení zde

Den ve školce ke stažení zde

Upozornění: prezentace jsou v MS PowerPoint ve velké velikosti (96MB a 25MB)

Aktuality

20. 03. 2023

Zápis do mateřské školy.
[ Více zde ... ]

08. 03. 2023

Naše velké a malé projekty.
[ Více zde ... ]

Náhodné foto
Realizace: Bogobanga - práce Mladá Boleslav - Boleslavan