Mateřská škola Bakov nad Jizerou

Význam čtení a Klub mladých čtenářů.

10. 11. 2013
Vážení rodiče,

rádi bychom Vám prostřednictvím katalogu z Klubu mladých čtenářů opět nabídli nové a hodnotné tituly, které si budete moci v MŠ objednat za výhodné ceny. Věříme, že tuto nabídku využijete a přispějete k rozvoji Vašeho dítěte.

Děkujeme a přejeme hezké chvilky s knihou.

Vámi vybranou knihu si můžete objednat prostřednictvím MŠ. Prosíme předat vyplněnou objednávku ze strany 29, 30 nabídkového katalogu třídním učitelkám.

Termín: Do čtvrtka 21.11.2013

DÁREK ZA KAŽDOU OBJEDNÁVKU: PŘI OBJEDNÁVCE JAKÉHOKOLIV TITULU ZÍSKÁTE ORIGINÁLNÍ ORIGAMI


VÝZNAM ČTENÍ PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Význam čtení pro duševní vývoj dítěte je z psychologického pohledu nenahraditelný. Rodiče by měli začít číst svým dětem co nejdříve. Mohou tak výrazně ovlivnit, jaký vztah ke čtení a knížkám budou jednou jejich děti mít.
Čtení knížek napomáhá k rozvoji zejména verbálních schopností (rozvíjí jazyk, slovní zásobu, samostatné vyjadřování). Dítě tím, že slyší a naslouchá čtenému příběhu, se učí spisovnému jazyku, správné výslovnosti, artikulaci, učí se rozlišovat slova a věty.
Posloucháním čtení se trénuje paměť, posiluje schopnost udržet pozornost, soustředit se na příběh, porozumět mu. Při čtení se dítě zklidňuje. Na rozdíl od sledování příběhu v televizi či na DVD, jsou děti nuceny používat svoji vlastní představivost, rozvíjí se tak i jejich fantazie.
Naslouchání čtenému příběhu je i velkou výchovnou metodou, které učí děti sociálním dovednostem, vcítění se do druhých, posiluje zdravý emoční vývoj dítěte, učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla. Nenásilnou formou lze dítěti ukazovat správné a špatné vzory chování.
Společně strávený čas s knihou utužuje i rodinné vazby, vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem a posiluje jejich vzájemný vztah. Na chvíli má dítě rodiče jen pro sebe, patří mu veškerá jeho pozornost, prožívají společná dobrodružství.
Především pro děti předškolního věku je četba knížek mimořádně důležitá, protože ulehčuje učení a pomáhá dosahovat úspěchů. Děti, kterým se v tomto období čte, lépe prospívají ve škole. Mají větší slovní zásobu, lépe tvoří věty, dobře se učí jazyku, dokážou se mnohem lépe vyjadřovat v mluveném i v písemném projevu. Snadněji zvládají matematiku i další vyučovací předměty, protože se jim lépe rozvíjí logické i abstraktní myšlení a mají lepší přehled o světě kolem sebe.
Čtení knížek by mělo být nedílnou součástí užitečně a plnohodnotně stráveného volného času rodičů se svým potomkem.

Prezentace

Náš školni rok ke stažení zde

Den ve školce ke stažení zde

Upozornění: prezentace jsou v MS PowerPoint ve velké velikosti (96MB a 25MB)

Aktuality

29. 02. 2024

Jarní prázdniny.
[ Více zde ... ]

29. 02. 2024

Elektronické omluvenky stravování.
[ Více zde ... ]

Náhodné foto
Realizace: Bogobanga - práce Mladá Boleslav - Boleslavan